piątek, 03 02, 2023

Profilaktyka odleżyn

Czas trwania kursu: 10 godzin

Kurs zakończony egzaminem

Dokumenty: Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

Inne informacje: w Cenie kursu wliczona przerwa kawowa

Zagadnienia realizowane podczas kursu:

  1. Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zaburzenia integralności skóry
  2. Przyczyny i czynniki ryzyka rozwoju odleżyn
  3. Charakterystyka odleżyn w zależności od stadium i typu odleżyny
  4. Powikłania wynikające z obecności odleżyn
  5. Profilaktyka odleżyn
  6. Dieta w profilaktyce odleżyn
  7. Udział Opiekuna Medycznego w profilaktyce i leczeniu odleżyn
  8. Najczęstsze problemy w opiece nad chorym z odleżyną
  9. Ogólne zasady leczenia i pielęgnacji odleżyn

Koszt kursu: 150 zł

Termin realizacji: po zebraniu grupy – min. 8 osób

Perfect Everything in Everyway