piątek, 03 02, 2023

Resuscytacja krążeniowo Oddechowa w standardzie BLS+AED

Czas trwania kursu: 6 godzin (3 godziny wykład, 3 godziny ćwiczenia praktyczne w warunkach symulowanych)

Kurs zakończony egzaminem

Dokumenty: Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

Inne informacje: w Cenie kursu wliczona przerwa kawowa

 

Zagadnienia realizowane podczas kursu:

  1. Podstawa prawna
  2. Przyczyny Nagłego Zatrzymania Krążenia
  3. Wzywanie pomocy specjalistycznej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Zespoły Ratownictwa Medycznego
  4. Łańcuch przeżycia
  5. Ocena stanu poszkodowanego wg standardu ABC
  6. Pozycja bezpieczna
  7. Postępowanie w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia – algorytm BLS (zgodnie z Wytycznymi ERC 2015) u dorosłych i dzieci
  8. Resuscytacja oddechowa za pomocą worka samorozprężalnego
  9. Resuscytacja wewnątrzszpitalna
  10. Standard użycia defibrylatora AED

Koszt kursu: 95 zł/osoba

Termin realizacji: po zebraniu grupy – min. 8 osób

Perfect Everything in Everyway