sobota, 04 02, 2023

Udział Opiekuna Medycznego w leczeniu cukrzycy u osób starszych

Czas trwania kursu: 10 godzin (6 godzin wykładowych, 4 godziny zajęć warsztatowych)

Kurs zakończony egzaminem

Dokumenty: Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

Inne informacje: w Cenie kursu wliczona przerwa kawowa

 

Zagadnienia realizowane podczas kursu:

  1. Cukrzyca jako choroba społeczna i cywilizacyjna
  2. Postępowanie terapeutyczne w cukrzycy
  3. Metody niefarmakologiczne leczenia cukrzycy
  4. Metody farmakologiczne leczenia cukrzycy
  5. Samokontrola w cukrzycy
  6. Powikłania w cukrzycy
  7. Hipoglikemia (postępowanie, zapobieganie, objawy)
  8. Warsztaty (Pomiar poziomu cukru, nauka zasad podaży insuliny)

Koszt kursu: 150 zł/osoba

Termin realizacji: po zebraniu grupy – min. 8 osób

Perfect Everything in Everyway