piątek, 03 02, 2023

Podstawy Opieki paliatywnej dla Opiekunów Medycznych

Czas trwania kursu: 24 godziny - 3 dni (16 godzin wykładowych, 8 godzin stażowych placówka medyczna)

Kurs zakończony egzaminem

Dokumenty: Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

Inne informacje: w Cenie kursu wliczona przerwa kawowa

 Zagadnienia realizowane podczas kursu:

 1. Formy organizacji Opieki paliatywnej w Polsce
 2. Znajomość zasad etycznych obowiązujących w Opiece paliatywnej
 3. Rola Opiekuna Medycznego w opiece nad pacjentem paliatywnym
 4. Opieka holistyczna i interdyscyplinarna nad pacjentem paliatywnym
 5. Jakość życia i czynniki wpływające na jego poprawę w Opiece paliatywnej
 6. Ból w chorobie nowotworowej
 7. Rola i zadania Opiekuna Medycznego w łagodzeniu bólu
 8. Zaburzenia ze strony układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, moczowo – płciowego u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową
 9. Odleżyny, owrzodzenia, przetoki
 10. Rola i zadania Opiekuna medycznego w pielęgnowaniu skóry i profilaktyce odleżyn
 11. Problemy psychiczne, duchowe, i egzystencjalne pacjenta u kresu życia
 12. Problemy społeczno – socjalne pacjenta u kresu życia

Staż - 8 godzin Placówka medyczna – Oddział Paliatywny

Koszt kursu: 249 zł/osoba

Termin realizacji: po zebraniu grupy – min. 8 osób

Perfect Everything in Everyway