piątek, 03 02, 2023

Opieka nad pacjentem w chorobie otępiennej

Czas trwania kursu: 10 godzin

Kurs zakończony egzaminem

Dokumenty: Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie

Inne informacje: w Cenie kursu wliczona przerwa kawowa

Zagadnienia realizowane podczas kursu:

  1. Charakterystyka chorób otępiennych
  2. Przyczyny i rodzaje otępienia
  3. Stadia choroby otępiennej i ich etapy rozwoju
  4. Różnice pomiędzy chorobą Alzheimera o chorobą Parkinsona
  5. Skuteczna komunikacja z pacjentem, w chorobie otępiennej
  6. Pielęgnacja i opieka nad pacjentem w różnym stadium choroby otępiennej
  7. Zachowania agresywne i zachowania uciążliwe u chorych z otępieniem
  8. Rola Opiekuna Medycznego w opiece nad pacjentem z otępieniem

Koszt kursu: 150 zł

Termin realizacji: po zebraniu grupy – min. 8 osób

Perfect Everything in Everyway